spelhuset

Dagens samhälle är väldigt digitalt. Det är mycket facebook, mycket instagram och mycket twitter. Kanske är man inte alltid så närvarande. Kanske väljer man bort gruppaktiviteterna till förmån för det individuella. spelhuset är en mötesplats för alla människor att träffas och ta det lugnt och spela sällskapsspel. Konceptet bygger på att alla ska kunna delta …

More