spelhuset

Dagens samhälle är väldigt digitalt. Det är mycket facebook, mycket instagram och mycket twitter. Kanske är man inte alltid så närvarande. Kanske väljer man bort gruppaktiviteterna till förmån för det individuella.

spelhuset är en mötesplats för alla människor att träffas och ta det lugnt och spela sällskapsspel. Konceptet bygger på att alla ska kunna delta och det ska vara lätt att komma igång när man känner för det. På grund av detta driver spelhuset sin verksamhet utan kostnad och som drop-in.

spelhuset finansieras genom två sidoverksamheter. Den första av dessa är ett fik, vilket är något som efterfrågas ofta till den här typen av verksamhet, samtidigt som det ger en bättre upplevelse. Den andra är försäljning av sällskapsspel och reserv- eller ersättningsprodukter till dessa. I det här projektet har jag valt att förpacka ersättningsdelar eftersom de utgör den mest unika delen av spelhusets försäljningssortiment.

spelhusets visuella identitet bygger på formerna i några av de klassiska brädspelen. De går igenom hela designen och gör spelhuset lätt att känna igen, samtidigt som de ger en väldigt tydlig bild av vad verksamheten handlar om. Förpackningarna är designade för att låta mönstren ta så stort utrymme som möjligt, eftersom det i reservsortimentet är just spelen det handlar om.

profilmaterial spelhuset

spelhusets profilmaterial – kuvert, brevpapper och visitkort

Förpackningar till go- och backgammonpjäser

Förpackningar till go- och backgammonpjäser

förpackningar- svart kung, spelkort

Förpackningar till schackpjäser och spelkort

spelhuset webbpage

spelhuset facebook

Björn Fonseca
Tel: 072-566 93 49
Mail: bjrn.fon@gmail.com