FLOW

Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem, 
som sjunker längre och längre ner i åldrarna.
 Siffror, som har tagits fram i uppdrag av regeringen, visar en kraftig ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar. Sundsvall är inget undantag. Unga tjejer och killar möter dagligen sjuka ideal via sociala medier.
 Ideal som vi skapar. Du och jag.
 Fortsätter …

More