Kultura

      Med mitt projekt vill jag utmana och uppmuntra föräldrar, kommunen, samhället att tänka om. Tänka om när det kommer till våra barn och för vad de behöver. Barn behöver vår kärlek och någon som håller om dem. Bokstavligt talat men även här… barn är hållbara och det bör även deras tillvaro vara. …

More