Anemōnē

Har du valt din ensamhet själv eller har någon annan valt den åt dig? Har du valt den själv kommer du antagligen njuta av den, men har någon annan valt åt dig kommer du antagligen lida på grund av den. Fast så enkelt är det inte. Ensamhet är för vissa ett måste för att må …

More