Anemōnē

Har du valt din ensamhet själv eller har någon annan valt den åt dig? Har du valt den själv kommer du antagligen njuta av den, men har någon annan valt åt dig kommer du antagligen lida på grund av den. Fast så enkelt är det inte.

Ensamhet är för vissa ett måste för att må bra. Men ensamheten behöver inte upplevas själv. Det kan vara att få vara ensam men veta att det finns människor runt om en.

Min kultursatsning är att ge människor i Sundsvall och i Sundsvalls omnejd möjligheten att uppleva kultur i sällskap av sig själva.

Anemōnē är ett café med en presentshop. Där förpackningarna förkroppsligar ensamheten, men innehållet är en källa till njutning.

Godisskål stängd 2, Anemōnē

Förpackningen till en glasskål med karameller som har tippats för att visa ovansidan.

Godisskål stängd 1, Anemōnē

Här är samma förpackning fotograferad från sidan för att visa vridningen på förpackningen.

Godisskål öppen 1, Anemōnē

Förpackningen är öppnad och visar innehållet, en glasskål med karameller.

Godisskål öppen 2, Anemōnē

Öppen förpackning utan innehåll.

Inom psykologin pratas det om introversion och extroversion. Det finns olika definitioner av dessa begrepp. Jag har valt att förhålla mig till introversion och extroversion som olika sätt att få energi. Där introverta får energi av ensamhet medan extroverta får energi av att umgås. Självklart är man inte enbart introvert eller extrovert. Utan de flesta placerar sig någonstans på en skala mellan dessa ytterligheter.

Badbomber stängd, Anemōnē

Så här ser förpackningen till badbomberna ut när den är stängd.

Badbomber öppen, Anemōnē

Här är förpackningen öppnad och badbomberna med rosdoft ligger utanför.

Eftersom introverta lättare blir överstimulerade söker de sig ofta till aktiviteter som utövas i ensamhet. Det här kan dock för omvärlden och speciellt för extroverta upplevas som att den introverta inte vill umgås alls. Men så är inte fallet.

Pussel stängd, Anemōnē

Pusselförpackningen när den är stängd.

Pussel öppen, Anemōnē

Pusselförpackningen när den är öppen.

Ensamhet kan vara vald eller påtvingad. Det är den påtvingade ensamheten som är negativ. Vald ensamhet är att veta att man får vara med men att välja att vara själv. Påtvingad ensamhet är att bli själv för att man inte känner sig inkluderad i gruppen.

Med mina förpackningar har jag försökt avbilda ensamheten. Den svarta kartongen kan ses både som nattens lugn och nattens oro. Medan vridningen av förpackningarnas silhuetter återspeglar den hårfina gränsen mellan vald och påtvingad ensamhet. Och balansen mellan för lite och för mycket ensamhet. Mönstret av insekter på innerkanten av förpackningarna blir till en symbol för obehag. Produkterna jag har valt är saker som kan avnjutas i ensamhet eller i sällskap.

Alla förpackngingar stängda, Anemōnē

Alla förpackningarna.

Alla förpackngingar öppna, Anemōnē

Här är alla förpackningarna när de är öppna.

Det här är ett café där du tar med dig en bok som sällskap till ditt te eller kaffe. Där borden bara har plats för en person men du ändå inte är ensam.

/ Frida Henriksson