PRISMA

  Kultur i Sundsvall Artikel 27 ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst, samt få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka …

More