PRISMA

DSC_0101 DSC_0109 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0146 DSC_0149

 

Kultur i Sundsvall Artikel 27
”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst, samt få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.”

Prismas affärsidé är lika enkel som självklar; att erbjuda en mötesplats med kulturella aktiviteter för Sundsvalls seniorer, förlagt på en lättillgänglig plats för att så många som möjligt ska få ta del av stadens kulturliv.

Prisma är en mötesplats som andas gemenskap, omtanke och kultur, där individens egna önskemål och talanger uppmärksammas. I de centrala lokalerna i Sundsvalls Stadshus ryms både café, showroom och öppna ytor för gemenskap. Här erbjuds alla seniorer över 65år att delta i olika typer av kurser och aktiviteter, vilka anordnas ideellt av organisationen tillsammans med externa intressenter och sponsorer.

Som sidoverksamhet och delfinansiering säljs det olika typer av
kurspaket tillsammans med andra produkter för att marknadsföra Prismas varumärke. I denna utställning ser du tre av de tio produkter som säljs till för- mån för verksamheten. Andra produkter är bland annat bärkassar av tyg, affischer och kulturböcker.

Formen på produkterna som du ser här idag är genomgående triangulära,
för att knyta an till namnet Prisma, vilket är ett transparent optiskt element som bryter ljus. Precis som ljusets brytningar, framhäver kultur det unika
hos människor.

Hos Prisma är alla välkomna, tillsammans är vi kultur!