X

X Du tänker i genomsnitt 70.000 tankar per dag. Man räknar med att 95% av dessa tankar, tänkte du även igår. Det ger ganska litet utrymme till att hitta nya lösningar till dina problem om tankarna går på repeat. Vore det inte bra om någon som ser världen annorlunda, kunde tänka med dig? Någonstans där kommer …

More