X

X

Du tänker i genomsnitt 70.000 tankar per dag. Man räknar med att 95% av dessa tankar, tänkte du även igår. Det ger ganska litet utrymme till att hitta nya lösningar till dina problem om tankarna går på repeat.

Vore det inte bra om någon som ser världen annorlunda, kunde tänka med dig?

Någonstans där kommer mitt projekt in i bilden.

I min undersökning kom jag i kontakt med ungdomar som kände att de inte kunde delta i kulturella aktiviteter på samma villkor som andra i deras ålder och att det var svårt att navigera sig i samhällets normer. Det gör det även svårt att komma in på arbetsmarknaden och utanförskapet är ett faktum. Dessa ungdomar har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det vill säga, funktionsvarianter som exempelvis, autism, Aspergers och ADHD. Det medför en problematik men allra mest fantastiska möjligheter. Jag vill att företag och organisationer ska kliva utanför boxen och våga be hjälp.

Jag ville skapa en miljö där skapande får ske, på lika villkor för att främja kreativitet och möjliggöra för nytänkande. Detta kommer ske i workshop-form där företagare och ungdomar får skapa tillsammans. Fokus ligger på deltagandet och förståelse vilket skapar ett centrum för innovativt tänkande där fördomar bryts ner och samarbeten skapas.

Mitt projekt bygger broar mellan företagare och dessa ungdomar. Något som ger oanade möjligheter för alla parter.

Platsen

X kommer att ligga i Norra Kajen alldeles vid brofästet för att ha en närhet till centrum samtidigt som naturen finns alldeles utanför. En miljö som ger lugn och är ideal för koncentration. Dels finns själva huvudsatsningen men även en butik där varor från min sidoverksamhet säljs.

 

kub1

 

Sidoverksamheten 

Min sidoverksamhet är en kollektion med smycken gjorda i plexiglas som är menat att stödfinansiera mitt projekt och samtidigt möjliggöra för att fler av dessa projekt kan startas. För mig är X en symbol för dessa funktionsvariationer. En symbol för kreativitet. Målgruppen för kollektionen är alla som stödjer personer med dessa funktionsvariationer och X värderingar. Jag hoppas alla bär sitt X med stolthet, för allas rätt att delta i samhället, i kulturen.

förp

Grafisk profil 

Den grafiska profilen är rak och enkel. Något som jag gjort, dels för att kommunikationen gentemot dessa ungdomar bör vara rak, utan omskrivningar men också ska det spegla det enkla i idén. Logotypen består av ett versalt X, i fet stil. Typsnitten som används är Futura bold och Futura book.

Kuvert, visitkort, brevpapper

Marknadsföring

poster

 

Jag tror att Sundsvalls företag är modiga nog att ta steget, att våga kliva utanför boxen.

Du har problemet, X är lösningen!

Johanna Karlsson

johannakkarlsson@live.se