Bläckberättelser

Mitt projekt är något som ligger mig nära, att teckna och berätta historier. Jag tror att alla människor är historieberättare på något sätt, de kanske gillar att teckna eller skriva eller kanske berätta. Så det jag ville göra var att skapa en plats där dom här historierna får en plats att berättas och visas upp. …

More