Landa

I dagens samhälle finns det ingen färdig mall för hur en kultursatsning ser ut. Snarare kan en sådan typ av satsning inta alla möjliga former, och bero helt och hållet på vad det finns för brister och möjligheter där kultursatsningen ämnar ta plats. Men hur kan en grundtanke kring det här begreppet formuleras? Förslagsvis på följande sätt: …

More