Landa

I dagens samhälle finns det ingen färdig mall för hur en kultursatsning ser ut. Snarare kan en sådan typ av satsning inta alla möjliga former, och bero helt och hållet på vad det finns för brister och möjligheter där kultursatsningen ämnar ta plats. Men hur kan en grundtanke kring det här begreppet formuleras? Förslagsvis på följande sätt:

Där människor tillåts, eller till och med uppmanas, att uttrycka sig på olika sätt, skapa en känsla, tänka fritt, inspirera, ta del av tradition och historia, mötas, engagera, vara kreativa och nyfikna, samt där människor bjuds in till att delta – där har det enligt mig skett en kultursatsning!

När jag började fundera över vad min kultursatsning skulle kunna handla om började jag identifiera saker som jag störde mig på och saker som jag ansåg skapa problem. Det slutade med att allting ledde mig tillbaka till ett och samma fenomen – stress.

Stress har kommit att bli en allt vanligare företeelse i vår vardag. Det är ständigt återkommande och förefaller vara svårt att dra ned på. I och med detta har det kommit att bli ett intensivt forskningsområde där teorierna berör problematiken kring stress. Forskare hävdar även att stress kan vara skadligt i längden, samt att risk för sjukdom ökar i och med stress, och att sjukdom vidare ökar risken för att uppleva ytterligare stress. Stress kan ha många orsaker, det kan t ex. framkallas av arbetsplatsen, dagens ökade krav på prestation och sundhet, ekonomi, ensamhet och så vidare. Idag ställer sig forskare till och med frågan, om stress är vår tids största folkhälsoproblem och lyfter nya begrepp som ”den nya ohälsan” och ”wellnessyndromet”. Vidare i min research fann jag hur kreativa och kulturella aktiviteter i form av måleri, dans, trädgårdsskötsel och musik har haft nedstressande effekter på människor. Jag såg även på en lokal nivå att kulturutbudet, där utrymme för kreativitet finns, främst riktar sig mot barn i Sundsvall. Jag anser att det i samma utsträckning borde finnas liknade kulturverksamheter för vuxna, där de tillåts att koppla bort och koppla av.

Därför vill jag med mitt examensprojekt, som en del i det långa ledet, bidra till att minska känslan av stress bland vuxna inom det ungefärliga åldersspannet 20-65 år, med Sundsvall som uppstartsort. Jag vill skapa en verksamhet som erbjuder träffar på kulturtemat. Exempel på teman skulle kunna vara målning inom olika tekniker, textilverkstad, dans, skulptera i lera, spela enklare instrument, så växter och så vidare. Jag tänker mig att det ska hålla öppet en söndag i månaden eller varannan söndag och att det ska vara fokus på ett av ovan nämnda förslag vid varje tillfälle, t ex. akvarellmålning en söndag och slagverk en söndag.

Logotyp

Jag har valt att kalla min kulturverksamhet för Landa. Landa i den mening att man ska ta sig ur sin stressiga vardag och koppla av för ett tag. Symboliskt har jag beskrivit min idé med en illustration som är återkommande i den grafiska profilen, på marknadsföringsmaterial, förpackningar osv. Logotypen är tänkt att kunna stå för sig själv, men ska också kunna visas tillsammans med illustrationen för att förtydliga budskapet. Logotypens bredd får då aldrig överskrida illustrationens bredd och vägen som leder ut ur stressmolnet och landar i logotpyen varierar i längd beroende på ytan den placeras på. I min formgivning har jag använt mig av en condensed Univers. De utdragna formerna går bra ihop med de stående formerna på mina förpackningar.

Grafisk profi

Landa är tänkt att ligga i Sundsvalls framtida stadsdel Norra Kajen. Varför jag har valt att placera verksamheten där grundar sig i en webbenkät där jag ställde en fråga om vart svarsdeltagarna känner avkoppling. Svaren handlade mycket om I skärgården, på stranden, vid havet etc. Därför tyckte jag att Landa skulle passa i Norra Kajen, då det inte blir allt för långt att ta sig dit, och att det är havsnära.

På gatuplan i huset där Landa är tänkt att hålla till finns entrén och Landas sidoverksamhet, en shop för att stödfinansiera verksamheten. I shoppen säljs ­produkter som ­besökare har varit delaktiga i att tillverka. Exempelvis säljs affischer och vykort med motiv målade av besökare. På dessa produkter framgår även vem det är som har målat motivet. Landas shop är också återförsäljare av produkter som har anknytning till temat på verksamheten. ­Produktsortimentet består exempelvis av, ett kit med lera och lerverktyg, färg, målarblock, inspirationsböcker etc.

De tre produkter som jag har förpackat inom sidoverksamheten är affischer, vykort och ett lerkit.

Förpackningar

Affischerna har jag förpackat i ett hexagonformat rör, med konliknande lock. Locken har en liten flik som är till för att håll i när man sätter in locken i röret. För att hålla locken på plats i röret skjuter man sedan in de utskurna och bigade vecken. Rören är gjorda för en 50×70 affisch och kan hos eventuella återförsäljare märkas med motivet av affischen på baksidan av röret då de är färdigförpackade.

Rör

Rör

I lerkittet ingår 1 kg lufttorkande lera och fyra olika miretter som man kan skära och forma leran med. Förpackningen är i ett stående format precis som affischröret och har ett fönster som visar färgen på leran, en avskiljare inuti för miretterna samt flikar som försluter förpackningen.

IMG_7511

Vykortsförpackningen är även den i ett stående format. Här är tanken att man väljer tre valfria kort och stoppar dem i förpackningen innan man går till kassan. Förpackningen försluts med fliken på baksidan först i kassan då streckkoden på insidan av fliken har scannats.

Vykortsförpackning

Avslutningsvis för att Landa ska nå ut med sitt budskap och nå sin målgrupp kommer marknadsföring i form av reklamaffischer och Facebook användas. Även besökare som varit på Landa får med sig en tygkasse med den visuella identiteten på för att synas vidare utanför verksamheten.