NOVA

Övergrepp mot kvinnor är något vi möts av i media allt för ofta. Många argumenterar för att man borde ändra på potentiella överfallares beteende, och ja visst det finns en poäng i det. Men en sådan förändring sker inte på över en natt utan är en process som skulle ta lång tid. Jag ville hitta en …

More