NOVA

Övergrepp mot kvinnor är något vi möts av i media allt för ofta. Många argumenterar för att man borde ändra på potentiella överfallares beteende, och ja visst det finns en poäng i det. Men en sådan förändring sker inte på över en natt utan är en process som skulle ta lång tid. Jag ville hitta en lösning för att få kvinnor och flickor att känna sig tryggare och säkrare redan idag. Mitt examensprojekt NOVA handlar på så vis om att hjälpa till att nå fns femte utvecklingsmål: att Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.

xnova

Därför har jag skapat tre olika interaktiva personlarm, där alla är utformade som smycken och aktiveras genom ett kodord som användaren själv väljer. Larmen är kopplade till en social app som gör det enkelt för omvärlden att upptäcka om någon befinner sig i fara. För att samla bevis spelar larmen in ljud. Dom tre larmen består av ett modeinriktat, ett sportinriktat och ett hemligt.

x11

Det hemliga larmet är för kvinnor som lever i våldsamma miljöer, där larmet inte ska synas. Därför är larmet gömt i en vanlig halskedja. När det aktiveras genom kodordet eller att halskedjan dras av med våld meddelas hennes närstående att hon är i fara och var hon befinner sig.

x5

Det modeinriktade larmet är för kvinnor som är stilmedvetna kvinnor på språng medan det sportinriktade larmet är till för aktiva kvinnor som till exempel springer ensamma. Det larmen har gemensamt är att de avger en stark odör vid aktiering i tio minuter som ska avskräcka angriparen samtidigt som en 120 db siren börjar att tjuta. Alla i närheten som har appen nova alarmeras att någon befinner sig i fara med exakt plats beskrivning. Förutom att larmen spelar in ljud spelar dessa två även in video som bevismaterial. En funktion som är unik för det sportinriktade larmet är att det lyser i mörker för att fungera som varningssignal till potentiella angripare. Dessutom gör denna funktion att användaren syns bättre på vägarna.

x6

Den likbenta triangeln som är en symbol för skydd är ett bärande element i NOVAs grafiska profil. När Triangeln pekar neråt är det en symbol för kvinnlighet, vilket passar NOVA då vi vänder oss till en målgrupp bestående av kvinnor. Namnet NOVA betyder “en stjärna,ofta en vit dvärg, som under en period ökar sin ljusstyrka kraftigt”, vilket passar larmen bra för att när larmen är aktiverade syns en person som befinner sig i en farlig situation tydligt, precis som en stjärna som lyser starkare.

x9

Färg kombinationen Svart/vit speglar natten och novor. Kombinationen av färgernas betydelse hoppet och oskyldighet tillsammans med styrka och makt förmedlar målet av att stärka kvinnors och flickors egenmakt. Typsnitt Din teknik känsla vilket betonar att larmen inte bara är vanliga siren-larm utan att de är högteknologiska. Logotypen är baserad på Futura för att skapa samma klara känsla som novor förmedlar i universum.

xutställning1

Jag har använt foton för att föra in mänsklighet i varumärket för att nova handlar om att skydda människor. Anledningen till att bilderna inte visar huvudet och bara lite av kroppen är för att visa att larmen passar alla sorters kvinnor.

x7

De runda klistermärken som sitter på kanten av förpackningarna visar vad det är för accentfärg på larmen. Klistermärkena fungerar dessutom som en garanti på att förpackningen är obruten.

Screen Shot 2016-06-01 at 15.44.23

Formen på det modeinriktade och sportinriktade är triangulär för att förstärka varumärkets budskap ännu mer. Det hemliga larmets förpackning är en standardiserad smyckesförpackning och följer inte novas grafiska profil för att förövare inte ska kunna ana att det är ett larm som döljer sig i den.

app2

Appen som larmen är kopplade till kan vem som helst ladda ner, för desto fler människor som har appen desto större är chansen att det alltid är någon i närheten som kan hjälpa en utsatt människa i nöd. När någon aktiverar sitt larm så alarmeras dennes nära och kära och folk i omgivningen att personen är fara. Detta kommer att ske högljutt så att det inte går att missa. I appen pekas den exakta platsen ut med hjälp av en karta. Den röda markören är personen i fara och den vita markören är du som mottar larmet. För att öka motivation till att larmet bärs i vardagen har larmet en inbyggd aktivitetsmätning, vilket går att se i appen.

hemsida1hemsida3

Larmen kommer att säljas på Åhlens. Försäljningsexemplaren kommer att finnas bakom disk men det kommer finnas utställningsexemplar ute i butiken. Dessutom kommer larmen att säljas på event och festivaler i ett event tält samt på NOVAs hemsida där det även går att få mer information om larmen.

tält

Event tältet ska förutom att fungera som ett försäljningsställe, användas för att bygga relationer målgruppen. Tältet ska även innehålla ett tryggt rum dit flickor och kvinnor kan gå om de har utsatts för något obehagligt eller om de bara vill komma till en säker plats ett tag.

x10

Jag önskar att den här produkten inte skulle behöva finnas, men eftersom läget ser ut som det gör är dom interaktiva larmen från NOVA ett sätt som stärker kvinnors och flickors egenmakt redan idag.