ktrl

FN’s 7e delmål för hållbar utveckling handlar om att förse alla med hållbar energi till ett, för alla, överkomligt pris. Men istället för att producera ny hållbar energi har jag fokuserat på att använda den energi vi förbrukar idag smartare och på ett mer hållbart sätt, följden av detta blir även en sänkt elförbrukningskostnad. I min …

More