ktrl

FN’s 7e delmål för hållbar utveckling handlar om att förse alla med hållbar energi till ett, för alla, överkomligt pris. Men istället för att producera ny hållbar energi har jag fokuserat på att använda den energi vi förbrukar idag smartare och på ett mer hållbart sätt, följden av detta blir även en sänkt elförbrukningskostnad.

I min förundersökning framkom det tydligt att folk har väldigt dåligt koll på sin elförbrukning, majoriteten vet inte hur mycket eller vad som förbrukar mest i hemmet. Därför har jag tagit fram ktrl, ett varumärke som hjälper konsumenter få reda på vad, var, när och hur energin förbrukas.

Förbrukningsövervakaren kopplas mot förbrukningsmätaren i byggnaden och mäter när och hur mycket som förbrukas totalt. Detta presenteras sedan i mobilapplikationen eller på webben i ett överskådligt och lättförstått format.

IMG_5966

IMG_5974

IMG_5973

IMG_5984

Förbrukningsväktarna monteras i eluttaget och mäter var, vad, hur mycket och när energin förbrukas så att användaren lätt kan se vilka rum och apparater i hemmet som drar mest energi, kanske helt i onödan. De går att ställa in förbrukningstid och förbrukningsgränser med automatiska åtgärder som larm eller frånslagning, det går även att fjärrstyra för av och påslagning.

IMG_5983

IMG_5963s

IMG_5964

IMG_5982s

Varumärkets maskot är designad efter ett eluttag och fungerar även upp och ner, vändandet är ett genomgående designbeslut i förpackningarnadär det ledsna eluttaget är “standard” för att reflektera hur de mår idagsläget och för att väcka uppmärksamhet. Texten är satt så att man behöver vända på förpackningarna för att kunna läsa hela meningen och då bemöts man av de glada eluttaget som representerar en mer hållbar framtid där eluttagen inte arbetar övertid i onödan.

2016-05-17 03.02.10