Björka

Mitt examensprojekt tog fart i och med att jag valde att utgå ifrån FN:s globala mål nummer 6 – som handlar om att alla människor ska kunna ha tillgång till rent vatten. Utifrån det målet och enligt UNICEF:s siffror, att idag så saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten. Efter det allra först veckorna av …

More