Naturligtvis

FN:s trettonde utvecklingsmål handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det många inte vet är att en stor del av växthusgasutsläppen kommer från kött- och mejeriindustrin. Därför har jag skapat varumärket Naturligtvis, som vill upplysa konsumenter om detta. Genom informativ förpackningsdesign vill varumärket Naturligtvis upplysa konsumenter om de miljömässiga …

More