Vildängen

Mitt projekt handlar om biologisk mångfald, mål nummer 15. Jag ville göra en förpackning som bidrar till att öka människors intresse för den biologiska mångfalden och som gör att alla kan bidra till att den bibehålls. Därför skapade jag Vildängen, en blomlåda som med hjälp av ängsblommor och olika tillbehör ska hjälpa till att rädda …

More