Sjutton

Utvecklingsmålen gäller för hela världen och alla människor. Om vi ska kunna nå dessa mål krävs först och främst att alla är medvetna om att de finns, för att vi därefter ska kunna jobba mot dem så vi tillsammans når en bättre och mer hållbar värld för alla till år 2030 då målen ska vara …

More