Sjutton

Utvecklingsmålen gäller för hela världen och alla människor. Om vi ska kunna nå dessa mål krävs först och främst att alla är medvetna om att de finns, för att vi därefter ska kunna jobba mot dem så vi tillsammans når en bättre och mer hållbar värld för alla till år 2030 då målen ska vara nådda.

Att kommunicera FN:s 17 utvecklingsmål är därför syftet med mitt examensprojekt. Jag har skapat varumärket Sjutton som är ett varumärke för goodwill och som främjar dessa 17 utvecklingsmål. Till varje mål har jag valt en produkt som symboliserar målet och samtidigt bidrar till att nå det. På varje förpackning kommuniceras sedan målet, målets nummer och på baksidan en förklaring till varför jag valt produkten till det. Nedan ser du alla produkter i sortimentet.

1a 1b 2a1 2b2 3a 3b 4a 4b 5a 5b6a 6b7a 7b8a8b9a 9b  10a 10b 11a 11b12a12b13a 13c14a 14b15a 15b 16a 16b17a 17b

Men det är inte bara via förpackningsdesign och FN som målen måste kommuniceras, det finns hundra andra sätt att kommunicera målen, hitta ditt sätt att arbeta med dem för en mer hållbar värld. För alla måste hjälpas åt, alla företag, alla skolor, alla myndigheter, alla familjer, ALLA människor.