PROJECT 360

Över tolv miljoner ton plast hamnar i havet varje år och är orsaken till att tusentals marina djur dör eller skadas. Det beräknas dessutom finnas mer plast i havet än vad det finns fisk år 2050. Storskaliga försök till att rensa haven på plast har dock visat sig vara varken kostandseffektiva eller genomförbara. Det innebär …

More