VIRA

Jag tror inte att det är många som lyckats undvika att höra om den rådande flyktingkrisen. Massvis med människor flyr sina hem då det inte längre är säkert att stanna kvar. Majoriteten är syrier, men civila från andra påverkade länder väljer också att ta sig till Europa i hopp om trygghet. Situationen är så komplicerad att man inte kan se ett slut i sikte för det som händer i Syrien och Mellanöstern.

Viljan att arbeta med det här ämnet kommer från det faktum att mina föräldrar är invandrare. De flydde från Chile för lite mer än 30 år sedan. När de berättar om sin första tid här i Sverige så är det människorna de mötte som sticker ut. Detsamma gäller för dagens flyktingar, då de i intervjuer uttrycker en önskan att umgås med flera etablerade svenskar, eftersom de ibland känner sig alltför isolerade från samhället. Med allt detta i åtanke så valde jag att skapa VIRA.

Vira logo

VIRA är en organisation som uppmuntrar och underlättar möten mellan människor från olika kulturer. Det är inte den sortens förbindelse som krävs i samband med fadderfamiljer och god man. Istället kan man mötas för en mellis, träffas för en tavla eller agera fadder för en dag. Med detta ska människor kunna utbyta erfarenheter och lärdomar. Så att inte flyktingarna enbart integreras i det svenska samhället, utan att även Sverige kan dra lärdomar av de kunskaper som de har.

Mötesplatsen

Webbsida

På hemsidan eller appen kan man beroende på plats hitta olika aktiviteter. Dessa arrangeras både av medlemmarna och av VIRA. Aktiviteterna kan innebära impulsiva fotbollsmatcher eller utflykter, kanske man möts för att spela sina favoritlåtar till varandra, eller bestämma ett knytkalas där man tar med sig en typisk rätt från sin kultur.

På båda plattformarna finns också möjligheten för flyktingarna att lära sig mera om det svenska samhället. Här undervisas man på ett humorfyllt sätt, både inom det svenska språket och traditionerna. Förutom det kan man också köpa de färdigvirade produkterna, samtidigt som man också kan lära sig skapa sina egna symboler. De symboler som skapas av medlemmarna ska sedan också vara en del av marknadsföringen.

Marknadsföring

Vira skog guerilla

VIRA förlitar sig främst på billig eller gratis marknadsföring, för att på så sätt försäkra sig om att majoriteten av vinsten går mot aktiviteterna för integration. Exempel på detta är sociala medier, word of mouth och guerilla marketing i form av “armbands-graffiti”. VIRA uppmuntrar sina medlemmar att skapa armband, för att sedan fästa dem vid olika stolpar utmed vägarna, gärna i sällskap med logotypen. Eftersom alla medlemmar kan lära sig att tillverka sina egna armband, så hoppas VIRA skapa en trend där dessa ges bort eller sätts upp på publika platser.

Förpackningarna

Mössa, ensam fram

Hänge fram

Armband, uppifrån

VIRA erbjuder idag tre olika produkter: en mössa, en nyckelring och ett armband. Dessa produkter är symboler som visar att man mer än gärna tar sig tiden för en pratstund. En person som är mer bekväm i det svenska samhället och bär en VIRA mössa, kan exempelvis svara på frågor som en nyanländ kan tänkas ha. Samtidigt som den nyanlände med säkerhet vet att personen med dessa symboler inte ska neka dem.

Hänge, fram och bak

På baksidan av varje förpackning finns en liten förklaring till vad VIRA är, och vad det innebär att bära symbolen. Förutom detta finns också länken till hemsidan. Alla förpackningarna har någon form av illustration för att koppla tillbaka till det handgjorda och mänskliga i VIRA och dess produkter. Illustrationerna visar också användningsområdet för respektive produkt, då förpackningarna ska vara tydliga. Man ska enbart genom bilden kunna förmedla produktens användningsområde.

Mössa, två insida

Som ett komplement till illustrationerna så valde jag att ändå att inkludera tio olika språk på varje förpackning. Jag kunde ju inte få plats med världens alla språk, och därför så ansåg jag att illustrationerna var det bästa sättet att fylla det resterande tomrummet på.

Hänge, sida uppifrån två

Nyckelknippor uppifrån

VIRA arbetar för tillfället med fyra olika färger, samt svart och vitt. Varje förpackning visar vilken färg produkten inuti har.

Armband, staplat

Armbanden är den produkt som lättast kan återskapas av medlemmarna, men väljer man att köpa dem i VIRAs färger, så får man två stycken. Med meningen att man ska dela ut den andra. En till dig och en till en kompis, för att på så sätt locka flera människor att ansluta sig till gemenskapen.

All the things big

VIRA vill vara början till en mindre tabu-belagd, roligare och mer avslappnad syn på integration, även om det inte är den perfekta lösningen. På så sätt kan VIRA även bidra till FN:s tredje utvecklingsmål: “Se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra”.