HÄSTBAJSPAPPER

Jag valde att i mitt arbete utgår ifrån mig själv, jag ställde mig frågan vad är ett problem i min vardag? Då slog det mig att hästbajs är en stor del av mitt liv. Jag vet att flera privata gårdar har svårt att bli av med sitt gödsel då färre och färre jordbrukare vill använda …

More