HÄSTBAJSPAPPER

Jag valde att i mitt arbete utgår ifrån mig själv, jag ställde mig frågan vad är ett problem i min vardag? Då slog det mig att hästbajs är en stor del av mitt liv.
Jag vet att flera privata gårdar har svårt att bli av med sitt gödsel då färre och färre jordbrukare vill använda sig utav gödseln i sina lantbruk. I min undersökande del intervjuade jag flera större hästanläggningar i Sundsvalls området där det framkom att det medför stora kostnaden ifrån deras sida att bli av med gödseln. Om hästgödsel hanteras eller inte lagras på ett korrekt sätt är det en stor bidragande faktor till förorenar av grundvattnet samt bidrar till övergödning.
På grund av att det idag inte finns någon direkt billig och smidig lösning på gödselhanteringen kan hästgödsel ses som en outnyttjad resurs som gör mer skada en nytta.
Förra året räknades Sveriges hästar, det vart strax över 350 000. Det har även räknats ut att varje häst bajsar omkring 10 ton om året. Detta ger Sverige omkring 3 miljoner ton hästgödsel att hantera varje år.

Hästgödsel består till stor del utav osmälta fiber vilka är optimala för pappersproduktion. I dagsläget är pappersproduktionen inte ett problem, men min tanke med detta arbetet var att möta problemet i dörren, då efterfrågan ständigt ökar med en stigande befolkning. I min undersökande del visade det sig att svenskar konsumerar nästan fyra gånger mer papper än världens befolkning i övrigt. Detta, samt att Sverige är ett utav Europas hästtätaste länder möjliggör en lösning på FN:s hållbarhetsmål 12; att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Min lösning är hästbajspapper. Och vilken marknad passar inte ett sådant papper bättre än just häst marknaden. Pappret är tänkt att vara ett mer miljövänligt alternativ till vanligt papper och kartong. Det är ett exklusivt papper som kommer bli dyrt att producera då mängden gödsel i pappers produktions sammanhang är såpass liten.

I och med dessa aspekter valde jag att förpacka ett Svenskt varumärke som heter Back on Track.
Back on Track producerar led- och muskelskydd till både häst, hund och människor. Produkterna är alla tillverkade i funktionstextilier med värmereflekterande egenskaper vilka är optimala vid återhämtning efter skador eller som förebyggande.
Deras nuvarande förpackningar har ett stort plast fönster över hela framsidan med tyg på baksidan som öppnas med en dragkedja vilket gör att dem inte är återvinningsbara. Utmaningen med dem som varumärke var att de har ett stort utbud av varierande produkter i varierande storlekar.

Jag valde att skapa en enkel förpackning som dels är enkel att återvinna med också är enkel att variera i storlek utefter innehållets behov. Jag har samtidigt redesignat varumärket för att få en mer modern helhetskänsla. Jag valde att sätta all text på engelska då varumärket säljer sina produkter över stora delar av världen samt för att underlätta i produktion och distribution genom att producera och sälja likadana förpackningar överallt. På kortsidorna har jag gjort små symboler för att förstärka vad de olika produkterna är till för. De olika symbolerna ändras med innehållet och vad som passar att göra när man bär produkten.

Jag har även valt att fram och baksida skall vara likadana för att underlätta vid hantering, av dels kunderna men också för butikspersonalen. Jag har valt att ha ett enkelt typografiskt uttryck i endast svart och vitt för att spegla de enkelt och stilrena produkterna som endast finns i just svart och vitt med få undantag av brunt. I logotypen valde jag att trycka på att det i folkmun kallas för BOT därav strök jag under B, O och T. Streckkod, storlek samt vilket kön produkten passar är alla placerade på toppen av förpackningen, dels för att den skall vara lätt att hitta men också för att den endast skall behöva uppdateras klisterlappar vid förändring av innehållet.