Forward – Mot en jämställd framtid

Mitt examensprojekt ligger under FN’s globala mål nummer 10, minskad ojämlikhet. Där har jag valt att specifikt rikta mig mot ojämlikhet inom idrott. Riksidrottsförbundet skriver, ”Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.” och trots två femårsplaner med jämställdhetsarbete har det statistiskt inte skett någon förändring. Det ser …

More