Forward – Mot en jämställd framtid

Mitt examensprojekt ligger under FN’s globala mål nummer 10, minskad ojämlikhet. Där har jag valt att specifikt rikta mig mot ojämlikhet inom idrott. Riksidrottsförbundet skriver, ”Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.” och trots två femårsplaner med jämställdhetsarbete har det statistiskt inte skett någon förändring. Det ser alltså ut idag som det gjorde år 2005. Idrotten för tjejer har gått från att inte finnas alls, till att ha en plats på sidan, men är trots det inte inkluderande.

För att skapa förändring måste vi göra något annorlunda. Mitt projekt är den ideella organisationen FORWARD som tar sig an Sveriges största föreningsidrott, fotboll och ska arbeta för att få människor att ifrågasätta hur det ser ut idag. Varför är inte alla inkluderade? Varför spelar inte pojkar och flickor fotboll tillsammans? Barnen är Idrottens framtid och därför vill FORWARD uppmuntra till att låta alla barn idrotta tillsammans.