Essens

Mitt examensprojekt utgår ifrån FN’s hållbarhetsmål nummer 6 som innebär att alla ska ha tillgång till rent vatten år 2030. Här i Sundsvall, och i hela Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt. Men alla har inte det. Idag är det 663 miljoner människor på jorden som endast har tillgång till smutsigt vatten.   …

More