Essens

Mitt examensprojekt utgår ifrån FN’s hållbarhetsmål nummer 6 som innebär att alla ska ha tillgång till rent vatten år 2030. Här i Sundsvall, och i hela Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt. Men alla har inte det. Idag är det 663 miljoner människor på jorden som endast har tillgång till smutsigt vatten.

 

I min undersökning kom jag fram till att det idag finns både produkter som kan rena vatten och organisationer som arbetar med den frågan. Det som behövs är att fler donerar pengar till dessa organisationer som exempelvis wateraid. I min undersökning kom jag också fram till att det sättet människor helst skänker pengar på är att köpa en produkt dom själva har nytta av och en del av summan går till välgörenhet.

 

Därför skapade jag varumärket Essens som säljer smaksättning till kranvatten gjort på 100% frukt, bär och kryddor för att samtidigt lösa ett problem här i Sverige där vi köper alldeles för mycket vatten på flaska istället för att ta vara på vårt kranvatten. Essens är samarbetspartner med wateraid, vilket innebär att 1 krona per såld kub går till wateraid som hjälper människor i andra länder som inte har tillgång till rent vatten.

 

Varumärkesnamnet valdes eftersom Essens betyder just smaksättning men också det väsentliga i något, tingets kärna, det avgörande nödvändiga. Som då ska symbolisera kranvatten, som är grunden i det här projektet. I formspråket har jag utgått ifrån uttrycket ‘Back to square one’ och skapat Essens identitet utifrån det, eftersom det är det Essens vill, att vi ska tillbaka till grunden som i detta fall blir kranvattnet istället för att köpa vatten på flaska.