Kvinnoskydd

En av tio flickor missar skolan under sin menstruation. Det gör att dom kommer efter i skolan och många gånger avbryter skolgången helt. Anledningen kan vara att de inte har råd att köpa mensskydd, men ofta handlar det om att mensskydd inte finns tillgängligt, att de inte finns där de behövs. Jag heter Amanda Eriksson …

More