Kvinnoskydd

En av tio flickor missar skolan under sin menstruation. Det gör att dom kommer efter i skolan och många gånger avbryter skolgången helt. Anledningen kan vara att de inte har råd att köpa mensskydd, men ofta handlar det om att mensskydd inte finns tillgängligt, att de inte finns där de behövs.

Jag heter Amanda Eriksson och jag har i mitt examensarbete utgått ifrån hållbarhetsmål nr. 3 Hälsa och välbefinnande, mål nr. 5 Jämställdhet och mål nr. 6 Rent vatten och sanitet.

Flickor i Kenya missar upp till femton skoldagar per termin på grund av att de inte har råd att köpa mensskydd. I grannlandet Uganda är skolfrånvaron 17 procent högre bland flickor som inte har tillgång till mensskydd. I Nepal är det tradition att kvinnor bor i hyddor när dem menstruerar och inte sällan tvingas unga flickor som börjat menstruera även de riskera livet tillsammans med mamman i menshyddan. Skottland ett rikt land, men trots det uppger en av fyra studenter att de upplevt mensfattigdom.

Mitt projekt Kvinnoskydd brinner för jämställdhet och att nödvändiga sanitetsprodukter ska finnas, där man faktiskt använder dem. Därför förser vi toaletter på skolor med kostnadsfria mensskydd. På så vis blir dem tillgängliga.

Dessa mensskydd finansieras genom ett antal hygienartiklar och kosmetika, som har skyddande egenskaper och är skonsamma mot kroppen. För i ett hållbart samhälle måste alla kunna känna sig inkluderade – oavsett om man är rik eller fattig, man eller kvinna eller om man har mens.

Kvinnoskydds framtida vision är att kunna bistå med hjälp även på internationella plan, så att kvinnor i Kenya & Uganda ska kunna gå i skolan även när de menstruerar, så att studenter i Skottland ska ha råd med mensskydd och slutligen så att ingen kvinna eller flicka i Nepal ska riskera att dö i en hydda, bara för att de har mens.

TACK!

Leave a Reply