Varsågoda

Jag heter Engla Eriksson och jag har utgått från hållbarhetsmål nummer ett, ingen fattigdom. Idag finns det nästan 6000 personer som lever i akut hemlöshet i sverige, 6000 personer som inte har tak över huvudet. 6000 personer som står utanför samhället.  Det är lätt att det blir ett vi och ett dem, men i grunden …

More