Varsågoda

Jag heter Engla Eriksson och jag har utgått från hållbarhetsmål nummer ett, ingen fattigdom. Idag finns det nästan 6000 personer som lever i akut hemlöshet i sverige, 6000 personer som inte har tak över huvudet. 6000 personer som står utanför samhället. 

Det är lätt att det blir ett vi och ett dem, men i grunden är vi alla människor, människor med olika förutsättningar i livet. Olika förutsättningar men med samma rätt till ett värdigt liv.

Jag inledde mitt projekt med att träffa och intervjua några utav dessa 6000 personer och utifrån deras berättelser har jag skapat organisationen Varsågoda. Varsågoda är en organisation som jobbar för att öka medvetenheten kring hemlöshetsfrågan. Organisationen arbetar med att hjälpa de som lever i akut hemlöshet genom att erbjuda kostnadsfria hjälpkit och vård via mobila vårdenheter. 

Mitt projekt kommer inte helt magiskt att ge alla tak över huvudet eller mat för dagen. Men kanske kan Varsågoda bidra till att lyfta en fråga som är så otroligt viktig och tillsammans kan vi hjälpa våra medmänniskor till en lite bättre vardag. 


Leave a Reply