Elektrologi

På sjunde plats från botten placerar sig Sverige som det land som producerar mest elavfall per capita av alla länder. Detta är ett problem som uppstått genom hög levnadsstandard där vi har möjlighet att byta ut vår elektroniska arsenal flera gånger per år om vi så vill. Elavfall genereras genom att vi kastar elektroniska produkter, …

More