Elektrologi

På sjunde plats från botten placerar sig Sverige som det land som producerar mest elavfall per capita av alla länder. Detta är ett problem som uppstått genom hög levnadsstandard där vi har möjlighet att byta ut vår elektroniska arsenal flera gånger per år om vi så vill.

Elavfall genereras genom att vi kastar elektroniska produkter, oftast när vi köper nya produkter. Detta kan förklaras med planerat åldrande, där produkter designas med syfte att bli obsoleta efter en planerad tid. Antingen genom kort livslängd på komponenter, social påverkan eller nya funktioner som lockar till köp. Detta sätt att designa elektronik är kan ses som linjärt. Produkten tillverkas, används och sedan förstörs – oavsett om den är trasig eller inte.

Genom att undersöka hur konsumenter, närmare bestämt inom gruppen millennials, förhåller sig till konsumtion av elektronik har jag valt att arbeta vidare med en cirkulär lösning. Den cirkulära lösningen bygger på tanken om att återanvända elektronik som fortfarande fungerar och någon vill ha.

Elektrologi är en återförsäljare av begagnad elektronik, men med de säkerheter som återförsäljare av ny elektronik erbjuder:

  • Ett års garanti
  • 14 dagars öppet köp
  • Kvalitetskontroll av produkter
  • Kundsupport

En fysisk butik tillsammans med en smidig nätbutik där du som konsument kan undersöka produkterna i 360 grader, ställa frågor om specifika produkter och läsa om produkternas skick genom ett systematiskt bedömningsarbete från utbildad servicepersonal. Att handla begagnad elektronik är oftast osäkert, och genom samtal med människor uppges garanti vara det viktigaste som saknas när de har valt mellan en ny eller begagnad elektronisk produkt.

Målet med Elektrologi är att skapa en trygg konsumtionsplats, för att minimera osäkerheten kring att köpa mer hållbar och begagnad elektronik.

Leave a Reply