Villa Gute

Det finns idag ett särskilt undantag i  Europaparlamentets förordning nr 1169/2011 som tillåter 63 olika tillsatser och processhjälpmedel vid tillverkning av vin utan att dessa på något sätt behöver deklareras. Faktum är att I ett vin är halten av bekämpningsmedel 55 gånger högre än den tillåtna mängden om det hade rört sig om dricksvatten. jag …

More