Villa Gute

Det finns idag ett särskilt undantag i  Europaparlamentets förordning nr 1169/2011 som tillåter 63 olika tillsatser och processhjälpmedel vid tillverkning av vin utan att dessa på något sätt behöver deklareras. Faktum är att I ett vin är halten av bekämpningsmedel 55 gånger högre än den tillåtna mängden om det hade rört sig om dricksvatten.

jag kände att det var dags att ge konsumenter den informationen och skapade därför Villa Gute.

Villa Gute är en vingård som istället för att dölja sin innehållsdeklaration pushar för att konsumenten ska läsa den. Villa gute använder inte heller processhjälpmedel i vinet, utan är ett naturvin fritt från tillsatser. Syftet med mitt projekt är att uppmärksamma det faktum att tillsatserna inte behöver deklareras, och sättet jag gör detta på är att dels ha med innehållsdeklarationen till mitt vin, och dels via marknadsföring erbjuda konsumenten listor med de tillsatser som vanligtvis används.

Leave a Reply