Ängsvinge

Idag är mer än 21% av alla fjärilsarter som finns i Sverige hotade. Naturvårdsverket anser att just den biologiska mångfalden är ett av de viktigaste områdena som man måste arbeta med nu inom den närmsta tiden för att kunna arbeta mot en hållbarare framtid. Det största hotet mot fjärilarna idag är förlusten av livsmiljö. Det …

More