Ängsvinge

Idag är mer än 21% av alla fjärilsarter som finns i Sverige hotade. Naturvårdsverket anser att just den biologiska mångfalden är ett av de viktigaste områdena som man måste arbeta med nu inom den närmsta tiden för att kunna arbeta mot en hållbarare framtid.

Det största hotet mot fjärilarna idag är förlusten av livsmiljö. Det vill säga den miljö som krävs för att arten skall kunna leva. Om vi tittar på fjärilarna, och här i Sverige så är en av de största anledningarna till förlorandes av fjärilarnas livsmiljö igenväxning (av ängar och betesmarker).

Och om vi vill kunna leva i en framtid där fjärilar finns för både oss själva, våra barn och barnbarn så måste vi göra något nu! Mål 15 i de Globala målen handlar om Ekosystem och biologisk mångfald.

Ängsvinge är en organisation som genom kommersiell försäljning ska hjälpa fjärilarna i Sverige. Genom att erbjuda annorlunda produkter samt med ett visuellt uttryck som särskiljer Ängsvinge från andra arbetar organisationen för att hjälpa fjärilarna här i Sverige.

Mönstret på förpackningarna är inspirerade från respektive fjärils vingar och på sidorna av förpackningen kan man även läsa en del fakta om just den fjärilsarten.

Ängsvinge föder även upp fjärilar som sedan kan köpas och släppas ut vid en äng, eller varför inte i ens egna trädgård?

Leave a Reply