Nordic Base

Sjukvården är en miljöbov och använder stora kvantiteter av plastengångsartiklar. Flera av dagens plastprodukter som konsumeras återvinns inte och de stora konsumerade mängderna bidrar till koldioxidutsläpp vilket leder till ökad global uppvärmning. Statistik från min rapport visar att 34 943 251 plastförkläden konsumerades på Sveriges regionala sjukhus under 2018. Skulle dessa plastförkläden läggas ut på bredden, …

More