Nordic Base

Sjukvården är en miljöbov och använder stora kvantiteter av plastengångsartiklar. Flera av dagens plastprodukter som konsumeras återvinns inte och de stora konsumerade mängderna bidrar till koldioxidutsläpp vilket leder till ökad global uppvärmning. Statistik från min rapport visar att 34 943 251 plastförkläden konsumerades på Sveriges regionala sjukhus under 2018. Skulle dessa plastförkläden läggas ut på bredden, motsvarar det lite drygt över halva jordklotets omkrets runt ekvatorn. 

Designlösningen blev Nordic base, ett varumärke med vision om att skapa ett hållbart alternativ till engångsprodukter inom sjukvården. Affärsidén går ut på att erbjuda ett brett sortiment av funktion- och hållbarhetsinriktade engångsartiklar. Där varumärket använder dess samlade kunskap för att tillhandahålla säkra, funktionella och hållbara produkter med överlägsen kvalitet, säkerhet och omtanke om miljön till krävande kunder i utvalda segment. Nordic Bases produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, miljöomsorg samt kunskap om sjukvårdens behov
Leave a Reply