Parken

Mitt namn är Ludwig Lind och det här arbetet grundar sig i FN:s globala mål nummer 3, hälsa och välbefinnande, och närmare bestämt spelproblem. Spelproblem klassas idag som ett folkhälsoproblem i Sverige och ger ofta allvarliga konsekvenser för individen, familjen och samhället. Det finns många faktorer till varför personer kan hamna i ett spelproblem, men …

More