Parken

Mitt namn är Ludwig Lind och det här arbetet grundar sig i FN:s globala mål nummer 3, hälsa och välbefinnande, och närmare bestämt spelproblem. Spelproblem klassas idag som ett folkhälsoproblem i Sverige och ger ofta allvarliga konsekvenser för individen, familjen och samhället. Det finns många faktorer till varför personer kan hamna i ett spelproblem, men mitt arbete fokuserar på två av dessa. Spelens lättillgänglighet och den kick många får av spelandet. 

Min idé och designlösning är hotellet Parken, som är konstruerat för att vara en spelfri zon, av alla dess former. Parken erbjuder även gästerna möjligheten att prova ett flertal adrenalinfyllda aktiviteter, som fungerar som en ersättning till de kickar som spelandet kan ge. Gästerna kan bland annat prova på att flyga fram längs trädtopparna i en zipline eller uppleva vattnets kraft och testa rafting.

Hotellet arbetar även aktivt för att sprida kunskap och medvetenhet kring spelproblem, till exempel genom sin marknadsföring eller föreläsningar. Och förhoppningsvis är detta ett steg i rätt riktning till att försöka minska problemspelandet i Sverige.

Leave a Reply