ARREST

https://youtu.be/GJ-HTqL3pHM Förra veckan kunde man läsa i dagstidningarna hur skärmar har en negativ inverkan på barns liv. En bidragande faktor till detta är överdriven konsumtion av skärmtid, där intresset hos de yngre ofta utgörs av passiva aktiviteter såsom dator och tv-spel. En passiv livsstil som kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa. Av denna …

More