ARREST

https://youtu.be/GJ-HTqL3pHM

Förra veckan kunde man läsa i dagstidningarna hur skärmar har en negativ inverkan på barns liv.

En bidragande faktor till detta är överdriven konsumtion av skärmtid, där intresset hos de yngre ofta utgörs av passiva aktiviteter såsom dator och tv-spel. En passiv livsstil som kan öka risken för fysisk och psykisk ohälsa.

Av denna anledning har mitt arbete baserats på FNs globala mål nr 3 för hälsa och välbefinnande, och min lösning är det analoga orienteringsspelet ARREST.

Naturen och närsamhället är spelplanen där digitala hjälpmedel inte är tillåtna.

Och då samhället blir allt mer digitaliserat är skärmar något som vi inte kan undgå. Därför är ARREST en viktig del för att öka den fysiska aktiviteten och bidra till barns hälsa och välbefinnande.

Leave a Reply