Matbank

Jag heter Michael Söderberg och under mitt självständiga arbete har jag jobbat med fn:s globala mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion. Delmålen 3 Halvera matsvinnet i världen och 8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livstilar har varit cetrala genom hela arbetet. Mitt varumärke Matbank är en bank-app lösning som erbjuder användaren ett lätttillgängligt sätt …

More