Matbank

Jag heter Michael Söderberg och under mitt självständiga arbete har jag jobbat med fn:s globala mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion. Delmålen 3 Halvera matsvinnet i världen och 8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livstilar har varit cetrala genom hela arbetet.

Mitt varumärke Matbank är en bank-app lösning som erbjuder användaren ett lätttillgängligt sätt att överblicka och planera sin konsumtion på. Målet är att uppmuntra användaren till en mer hållbar livsstil genom att erbjuda ett värdefullt verktyg där du får din konsumtion svart på vitt. Eller som i mitt fall, vitt på grönt.

För om vi ska kunna nå fn:s globala mål om hållbar konsumtion, krävs det att vi som individer tar ansvar för vår egen konsumtion och här kan koncept inspirirera användarna att börjar konsumera och leva mer hållbart.  

Länken nedan leder till en demo-version av appen där alla funktioner kan testas! https://xd.adobe.com/view/fb4b71cd-9ee2-41c6-7077-701742ab3d70-8d7a/?fullscreen Lösenord: Matbank2019

Leave a Reply