Hjälp

    Mångas syn på just barnfattigdom är svältande barn i u-länder, barnfattigdomen i Sverige är inte lika allvarlig kanske, men det är ett växande problem och det behöver göras något åt det. I dag finns det 250 000 barn i Sverige som är inom ramen för fattigdom. Ett barn som lever i en familj med …

More