Hjälp

   

Mångas syn på just barnfattigdom är svältande barn i u-länder, barnfattigdomen i Sverige är inte lika allvarlig kanske, men det är ett växande problem och det behöver göras något åt det. I dag finns det 250 000 barn i Sverige som är inom ramen för fattigdom. Ett barn som lever i en familj med svag ekonomi löper till exempel större risk att bli mobbad och hamna utanför.” Och det är utanförskapet jag siktat in på med barnfattigdomen.

Då skapade jag organisationen hjälp, vars mål är att minska den ekonomiska utanförskapet som finns hos barn i Sverige. Genom att ge ökad möjlighet till högre närvaro i sociala aktiviteter.

Skolan är avgiftsfri eller ska vara, i vissa fall, om man bortser från liknande saker som namnen på hjälp’s produkter, dessa hamnar i kategorin ”obetydliga kostnader” och behöver inte betalas av skolan, de ska betalas av elev eller familjen, och det är en kostnad som kan bli väldigt påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi.  Och i stället för att vara närvarande finns det en chans att barnet råkar vara sjuk på just friluftsdagen eller en annan aktivitet som kostar pengar.

 

 

Leave a Reply